Zajmujemy się profesjonalną, kompleksową obsługą inwestycji budowlanych w zakresie projektowania wielobranżowego począwszy od pomysłu, poprzez wszystkie etapy projektu, kończąc na przekazaniu obiektu do użytkowania.

 

Nasza oferta obejmuje :

 

Projekty koncepcyjne, projekty architektoniczno – budowlane, projekty przetargowe, projekty wykonawcze oraz nadzór autorski

 

Analizy zgodności z MPZP lub decyzją o WZiZT

Analizy chłonności terenu lub działki, analizy opłacalności inwestycji

 

Przygotowanie i składanie wniosków o wydanie decyzji o WZiZT

Uzyskiwanie wszelkich decyzji i uzgodnień administracyjnych, zapewnień dostaw mediów itp.

Opiniowanie i uzgadnianie w zakresie ppoż, sanepid , konserwator zabytków itp.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczych do odbioru obiektów

Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych i decyzji uwarunkowań środowiskowych

 

Inwentaryzacje architektoniczne i budowlane

Inwentaryzacje deweloperskie powykonawcze

Inwentaryzacje dla potrzeb czynności prawnych

 

Badania geotechniczne

Ekspertyzy techniczno – konstrukcyjne budynków istniejących

Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Opracowania graficzne dla deweloperów: karty mieszkań, wizualizacje, makiety

Projekty technologiczne

Projekty wnętrz

 

W przypadku budynków istniejących wykonujemy również pełną dokumentację architektoniczno-budowlaną dla potrzeb:

 

Zmiany sposobu użytkowania

Rozbudowy

Adaptacji

Przebudowy